České Budějovice napomohou cestovnímu ruchu

3. 8. 2019

České Budějovice možná budou mít celoroční předzahrádky. Napomohou cestovnímu ruchu, jsou v souladu s volebním programem českobudějovické KSČM, a proto je  podporuje.

Jak se vyjádřil náměstek primátora Ivo Moravec: „Uvažujeme o možnosti zachovat jejich provoz kontinuálně po celý rok, protože mnozí lidé tam chodí rádi, některým podnikatelům to konvenuje a atraktivitě Budějovic to může velmi prospět,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že se musí ještě několik záležitostí upřesnit, například kolik peněz restauratéři městu zaplatí. Dosud je dvojí sazba, jedna pro letní provoz, druhá pro zimní.

„Společně s pracovníky odboru správy veřejných statků vzniká nový Tržní řád, který by právě na tyto nejasnosti odpověděl a stanovil například provozní dobu i poplatky s ohledem na místo provozoven a další nezbytnosti. Ten ale vstoupí v účinnost až v lednu 2020. Nyní si tedy musíme, vzhledem k úvaze o celoročnímu provozu předzahrádek, ujasnit pravidla pro překlenovací období,“ dodává náměstek.  

Autor: 
Aktualita města, jk
Zdroj: 
www.c-budejovice.cz