České Budějovice: KSČM k jednání krajského zastupitelstva 27. června 2019

28. 6. 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje se sešlo ve čtvrtek 27. června o hodinu později než obvykle. Důvodem bylo slavnostní otevření a uvedení do provozu Letiště České Budějovice, a.s. Podrobnosti zde. Zprovoznění letiště je jedna věc, ale k plnému provozu chybí ještě dopravní infrastruktura, například dostavba dálnice D3, obchvat Českých Budějovic, ale i dostatek logistických a ubytovacích zařízení. To vše nebylo zatím v možnostech krajských zastupitelů ovlivnit. Proto probíhá mezi krajskou koalicí a opozicí ostrý politický střet o účelnosti této miliardové investice. Po získání certifikace na běžný mezinárodní letecký provoz bude možné zatím omezený letecký provoz rozšířit. Na plné mezinárodní certifikaci se usilovně pracuje.

Jihočeský kraj nikdy neměl velký průmysl a byl spíše orientován na zemědělství. V dnešní době zde zbývají už jen montovny a i ty se podle prognózy budou postupně přesouvat na východ za levnější pracovní sílou.  Jihočeskému kraji nezbývá nic jiného než se mimo jiné orientovat na cestovní ruch, využití krásné jihočeské přírody, krásy Šumavy, rybníků a historických památek, které se nedají přesunout. Proto v tomto procesu sehraje dostavěné letiště stále větší a větší roli a bude mít v krátké době, asi pěti let, vyrovnaný rozpočet.  

Zastupitelský klub KSČM se tentokráte nemusel před jednáním scházet, neboť nebyly sporné body jednání. Z výsledků hospodaření kraje a z probíhající diskuse vyplynulo, že byl dosažen menší schodek než byl pro rok 2018 schválen. Za pozitivní lze považovat nižší čerpání výdajů a naopak překročení příjmů.  

Proto zastupitelé KSČM schválení účetní uzávěrky a Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2018 na jednání hlasováním podpořili.

A nový rozpočet na rok 2020? Krajští zastupitelé KSČM mají své představy, jak by měl rozpočet na rok 2020 vypadat. Opírají se o volební program jihočeské KSČM na období 2016 – 2020.  Proto se již nyní podílí na přípravě nového rozpočtu, aby do něj byly naše priority včas zapracovány.  Hlavními prioritami jihočeské KSČM pro příští rok budou rozvoj venkova, zajištění a udržení dostupné zdravotní péče a zdravotnictví a rozvoj školství s větším důrazem na odborné školství.

Autor: 
Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM
Zdroj: 
Vlastní