České Budějovice: Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM

16. 4. 2019

V pondělí 15. dubna 2019 jednal VV Jč KV KSČM na kterém předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová přivítala, mimo jiných, také předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. Předseda ÚV KSČM seznámil členy krajského výkonného výboru se závěry a informacemi z jednání orgánů ústředního výboru. Předseda Klubu zastupitelů KSČM Jihočeského kraje Václav Kučera zase seznámil přítomné s výsledky práce klubu a aktivit zastupitelů KSČM. V dalším pak bylo rozhodnuto o zpracování hodnocení každého krajského zastupitele.

Projednány byly také otázky příprav na jednání celostátních konferencí plánovaných na 27. dubna a 8. června 2019. Důraz byl položen na sjednocení závěrů z jednání rozšířených okresních výborů určených pro tyto konference.

Na jednání výkonného výboru nebyly vynechány ani zakončující přípravy na prvomájová setkání a na květnové pietní akce k uctění památky obětí 2. sv. války.

Výkonný výbor rovněž přijal informaci o činnosti a aktivitách krajské komise mládeže. 

V závěru jednání byly projednány přípravy voleb do Evropského parlamentu. Nezapomnělo se ani na koordinaci, zabezpečení a průběh „volebních štafet“ v rámci tzv. Jihočeských dnů 13.5 – 16. 5. 2019.